CÁC NGHÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO

Trình độ đại học

  1. Công nghệ kỹ thuật điện- Điện tử – Mã ngành: D510301

            Các chuyên ngành đào tạo:

–CNKT điện, điện tử : Nghiên cứu triển khai, thiết kế, thử nghiệm, chế tạo, lắp đặt các thiết bị điện, điện tử; Quản lý kỹ thuật hệ thống thiết bị điện, điện tử trong sản xuất công nghiệp;…

  1. Công nghệ kỹ thuật Điều khiển- Tự động hóa- Mã ngành: D510303

            Các chuyên ngành đào tạo:

– Điều khiển tự động : Quản lý, giám sát, khai thác và sử dụng các thiết bị trong hệ thống điều khiển tự động trong các nhà máy, xí nghiệp,…

– Tự động hóa công nghiệp : Nghiên cứu triển khai, chuyển giao công nghệ; Thiết kế, thử nghiệm, chế tạo, lắp đặt và vận hành các thiết bị tự động hóa; Quản lý kỹ thuật hệ thống thiết bị tự động hóa, …

 

Liên thông Cao đẳng-Đại học

  1. Công nghệ kỹ thuật điện- Điện tử
  2. Công nghệ kỹ thuật Điều khiển- Tự động hóa

 

Trình độ Cao đẳng

Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử- Mã ngành C510301

 Đào tạo ngắn hạn

– Điều khiển lập trình PLC

– Thiết kế, vận hành hệ thống SCADA

– Thiết kế, vận hành hệ thống DCS

– Thiết kế, chế tạo mạch điện- điện tử

– Thiết kế, lập trình vi điều khển

– Vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị, dây truyền công nghệ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *