Đào tạo

CÁC NGHÀNH NGHỀ ĐÀO TẠO

Trình độ đại học Công nghệ kỹ thuật điện- Điện tử – Mã ngành: D510301             Các chuyên ngành đào tạo: –CNKT điện, điện tử : Nghiên cứu triển khai, thiết kế, thử nghiệm, chế tạo, lắp đặt các thiết bị điện, điện tử; Quản lý kỹ thuật hệ thống thiết bị điện, điện tử trong sản xuất công nghiệp;… …

Chi tiết »