Giảng viên

Giảng viên khoa Điện dự thi vòng chung khảo “Hội giảng đổi mới phương pháp giảng dạy năm học 2022-2023”

Sáng ngày 4/1/2023, tại Hội trường cơ sở Việt Trì, Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì, 2 giảng viên khoa Điện là ThS. Vi Thị Ngọc Mĩ và Ths. Lê Thị Thu Trang đã tham gia vòng chung khảo “Hội giảng đổi mới phương pháp giảng dạy năm học 2022-2023” Vòng Chung khảo hội giảng gồm 14 giảng viên được …

Chi tiết »

Khoa Điện Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì cam kết đảm bảo việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp

Thực hiện cam kết của nhà trường đối với người học sau khi tốt nghiệp được nhà trường tư vấn, đảm bảo việc làm đúng ngành nghề đào tạo. Căn cứ chỉ tiêu và các ngành tuyển sinh đào tạo năm 2019. Cam kết giới thiệu việc làm  Khoa Điện, Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì cam kết đảm bảo …

Chi tiết »

Khoa Điện Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì cam kết đảm bảo việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp

Thực hiện cam kết của nhà trường đối với người học sau khi tốt nghiệp được nhà trường tư vấn, đảm bảo việc làm đúng ngành nghề đào tạo. Căn cứ chỉ tiêu và các ngành tuyển sinh đào tạo năm 2018. Cam kết giới thiệu việc làm  Khoa Điện, Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì cam kết đảm bảo …

Chi tiết »