Giảng viên

Nghiệm thu 2 đề tài NCKH cấp trường của giảng viên Khoa Điện

Vào ngày 15/12/2022, Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì tổ chức nghiệm thu 2 đề tài NCKH của 2 nhóm giảng viên Khoa Điện bao gồm: “Nghiên cứu chế tạo Modul thực hành điều khiển và tự động hóa cơ bản ứng dụng trong giảng dạy cho sinh viên khoa điện” của chủ nhiệm đề tài: ThS. Lê Phong …

Chi tiết »

Seminar Khoa Điện tháng 11 năm 2022

Vào ngày 24/11/2022, Khoa điện tổ chức Seminar đề tài “Nghiên cứu chế tạo Modul thực hành điều khiển và tự động hóa cơ bản ứng dụng trong giảng dạy cho sinh viên khoa điện” của Chủ nhiệm đề tài: ThS. Lê Phong Nam và đề tài “Nghiên cứu, xây dựng mô hình mạng truyền thông công nghiệp MODBUS ứng …

Chi tiết »