Tuyển sinh

Khoa Điện Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì cam kết đảm bảo việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp

Thực hiện cam kết của nhà trường đối với người học sau khi tốt nghiệp được nhà trường tư vấn, đảm bảo việc làm đúng ngành nghề đào tạo. Căn cứ chỉ tiêu và các ngành tuyển sinh đào tạo năm 2019. Cam kết giới thiệu việc làm  Khoa Điện, Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì cam kết đảm bảo …

Chi tiết »

KHOA ĐIỆN- TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ THÔNG BÁO MỨC ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2019

Chỉ tiêu, đối tượng tuyển sinh: Ngành CNKT Điện, điện tử : 120 chỉ tiêu Ngành CNKT điều khiển và tự động hóa: 80 chỉ tiêu – Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương), có đủ sức khỏe để học tập theo quy định. Mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển theo ngành …

Chi tiết »

Khoa Điện Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì cam kết đảm bảo việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp

Thực hiện cam kết của nhà trường đối với người học sau khi tốt nghiệp được nhà trường tư vấn, đảm bảo việc làm đúng ngành nghề đào tạo. Căn cứ chỉ tiêu và các ngành tuyển sinh đào tạo năm 2018. Cam kết giới thiệu việc làm  Khoa Điện, Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì cam kết đảm bảo …

Chi tiết »

KHOA ĐIỆN- TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ THÔNG BÁO MỨC ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2019

Chỉ tiêu, đối tượng tuyển sinh: Ngành CNKT Điện, điện tử : 120 chỉ tiêu Ngành CNKT điều khiển và tự động hóa: 80 chỉ tiêu – Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương), có đủ sức khỏe để học tập theo quy định. Mức điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển theo ngành …

Chi tiết »

Chiến lược dành cho học

Học Học cách học Thành công bằng việc tiếp tục học đại học Học tập như một vận động viên Học tập như người lớn Rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD) Suy nghĩ thành lời/phát ngôn thầm Học tập qua hình ảnh/không gian Học cùng với người khác Cộng tác trong học tập Sắp xếp và làm việc …

Chi tiết »