Arrow
Arrow
Slider

Cơ cấu tổ chức

1. Quản lý khoa
– Trưởng khoa: Nguyễn Ánh Dương (Phụ trách chung)
Điện thoại: 0912362163
Email: nguyenanhduongpt@gmail.com
– P.Trưởng khoa: Nguyễn Đắc Nam (Phụ trách đào tạo)
Điện thoại: 0904590546
Email: dacnam75@gmail.com
– P. Trưởng khoa: Lý Ngô Mai (Phụ trách công tác Sinh viên)
Điện thoại: 0942262498
Email: maihoa74@gmail.com
2. Các bộ môn trực thuộc
TT Bộ môn Trưởng bộ môn
1 Cơ sở Kỹ thuật Điện- điện tử Vũ Doãn Vượng
2 Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển- TĐH Bùi Thị Thanh Thủy
3. – Cán bộ- GV trong khoa: 24