Khoa Điện Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì cam kết đảm bảo việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp

Thực hiện cam kết của nhà trường đối với người học sau khi tốt nghiệp được nhà trường tư vấn, đảm bảo việc làm đúng ngành nghề đào tạo. Căn cứ chỉ tiêu và các ngành tuyển sinh đào tạo năm 2019.

Cam kết giới thiệu việc làm

 Khoa Điện, Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì cam kết đảm bảo việc làm đối với sinh viên khóa tuyển sinh năm 2019 như sau:

1 Trình độ đại học

          – Ngành CNKT Điện- Điện tử 

          – Ngành CNKT Điều khiển- Tự động hóa

+ Cam kết 100% sinh viên được tư vấn, giới thiệu việc làm sau khi tốt nghiệp;

+ Khoa Điện cùng nhà trường đảm bảo tìm việc làm cho sinh viên (đối với những sinh viên không tự tìm được việc làm). Nếu sinh viên không được tư vấn, đảm bảo việc làm sau khi tốt nghiệp, nhà trường sẽ hoàn trả 100% học phí đào tạo cho người học.

  1. Trình độ cao đẳng

          – Ngành CNKT Điện- Điện tử

+ 100% sinh viên được tư vấn, giới thiệu việc làm sau khi tốt nghiệp;

+ Khoa Điện cùng nhà trường đảm bảo tìm việc làm cho sinh viên (đối với những sinh viên không tự tìm được việc làm). Nếu sinh viên không được tư vấn, đảm bảo việc làm sau khi tốt nghiệp, nhà trường sẽ hoàn trả 100% học phí đào tạo cho người học.

Địa chỉ liên hệ:

Khoa Điện, Trường đại học Công nghiệp Việt Trì

Cơ sở Lâm Thao: xã Tiên Kiên – huyện Lâm Thao – tỉnh Phú Thọ.

Hotline: 02106572019

Trưởng khoa: 0912362163

Địa chỉ website: http://vui.edu.vn/khoadien

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *