Nghiên cứu khoa học

Hướng nghiên cứu:

– Nghiên cứu chế tạo vật liệu mới dùng trong lĩnh vực cơ khí;

– Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo một số sản phẩm cơ khí  trong các dây chuyền công nghệ sản xuất dầu khí, giấy, hóa chất, phân bón, thủy điện, khai thác khoáng sản;

– Nghiên cứu hệ cơ điện tử

Các đề tài đã và đang thực hiện:

– Nghiên cứu ảnh hưởng của Nano Các bon ống đến cơ tính và khả năng chịu nhiệt của dầu bôi trơn (Đề tài cấp bộ)

– Nghiên cứu tính năng lưu biến của một số chất lỏng phi Niu Tơn; ( Đề tài  cấp trường).

– Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị đo thủy lực màng dầu; ( Đề tài  cấp trường).

– Thiết kế chế tạo máy cắt D350

– Nghiên cứu phủ Nano Các bon ống lên bề mặt thép; ( Đề tài  cấp trường).

– Nghiên cứu phân tán Nano Các bon ống trong dầu bôi trơn công nghiệp; ( Đề tài cấp trường)

– Nghiên chế tạo thiết bị đo đường kính vết mòn bốn bi; ( Đề tài  cấp trường).

– Nghiên cứu ứng dụng phần mềm ANSYS để tính toán các kết cấu phức tạp; ( Đề tài cấp trường).

Các công trình khoa học đã công bố:

– Nghiên cứu tính năng lưu biến của một số dầu mỡ bôi trơn; Tạp chí mỏ địa chất(2008);

– Nghiên cứu phân tán Nano Các bon ống trong dầu Công nghiệp 22; Tạp chí Khoa học Công nghệ Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì ( 2013).

– Tran Ich Thinh, Nguyen Manh Cuong, Vu Quoc Hien. Dynamic Stiffness Method for free vibration analysis of partial fluid-filled orthotropic circular cylindrical shells, Vietnam Journal of Mechanics, Vol 37, No 1 (2015), Page 29-42.

– Nguyen Manh Cuong, Tran Ich Thinh and Vu Quoc Hien Vibration analysis of cross-ply composite joined conical-cylindrical shells by Continuous Element Method, Proceedings of the International Conference on Engineering Mechanics and Automation-ICEMA3, 2014, Pages 401-408.

– Tran Ich Thinh, Nguyen Manh Cuong, Ta Thi Hien and Vu Quoc Hien.Vibration of a composite truncated conical shell filled with fluid, Proceedings of the International Conference on Engineering Mechanics andAutomation-ICEMA3, 2014, Pages 543-549