Cơ hội cho nhân lực Tự động hóa cao nhưng không dành cho người “học gạo” và thiếu cập nhật công nghệ

Trái với lo ngại công nghiệp 4.0 sẽ chiếm mất việc làm của người lao động. Thực tế, khi các ngành công nghiệp càng phát triển, việc đầu tư sử dụng máy móc công nghệ càng nhiều thì nhu cầu sử dụng lao động đáp ứng được sự vận hành của máy móc hiện đại càng lớn. Đây cũng chính …

Chi tiết »